Opzeggen lidmaatschap

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Met ingang van 1-12-2011 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden voor verenigingen met de wettelijke verplichtingen om informatie te verstrekken over het opzeggen van het lidmaatschap bij stilzwijgende verlengingen.

Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk aan het adres van penningmeester (zie gegevens bestuur) of via email: tolbert@fedgron.nl  met vermelding van naam/adres/woonplaats/geboortedatum en eventueel telefoon nummer.
De opzegging zal schriftelijk bevestigd worden.
Opzegging kan alleen per de eerste van het volgende jaar (1 januari) en dient minimaal 1 maand van te voren doorgegeven te zijn.

KLACHTEN
De vereniging is bezig om een klachtenafhandeling te maken.
In geval er klachten komen bij de vereniging over de werkzaamheden welke voor de vereniging gedaan worden door derden, dan is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen.
Als de klacht inderdaad terecht is, dan kan dit ter afhandeling doorgegeven worden aan het SKU (Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen).

Postadres Postbus 92 5600AB Eindhoven
E-mail ombudsman@uitvaart.nl
Web www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl
This entry was posted in admin, Nieuwsberichten. Bookmark the permalink.