Immaterieel erfgoed

De landelijke koepel Nardus waar de vereniging via de provinciale Bond van uitvaartverenigingen in de provincie Groningen is aangesloten heeft de uitvaart verenigingen/begrafenisverenigingen op de lijst gekregen voor het:
Nationale  Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in NEDERLAND

 

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off on Immaterieel erfgoed

Gedragscode Nardus

Uitvaartvereniging Tolbert conformeert zich met de gedragscode van NARDUS  betreffende de uitvoering van uitvaarten in de breedste zin van het woord.
Nardus is de landelijke koepel waarbij de Federatie van uitvaartvereningen in de provincie Groningen(waar uitvaartvereniging Tolbert bij is aangesloten) lid van is !
Deze gedragscode is op te vragen bij het bestuur van de vereniging !

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off on Gedragscode Nardus

Opzeggen lidmaatschap

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Met ingang van 1-12-2011 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden voor verenigingen met de wettelijke verplichtingen om informatie te verstrekken over het opzeggen van het lidmaatschap bij stilzwijgende verlengingen.

Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk aan het adres van penningmeester (zie gegevens bestuur) of via email: tolbert@fedgron.nl  met vermelding van naam/adres/woonplaats/geboortedatum en eventueel telefoon nummer.
De opzegging zal schriftelijk bevestigd worden.
Opzegging kan alleen per de eerste van het volgende jaar (1 januari) en dient minimaal 1 maand van te voren doorgegeven te zijn.

KLACHTEN
De vereniging is bezig om een klachtenafhandeling te maken.
In geval er klachten komen bij de vereniging over de werkzaamheden welke voor de vereniging gedaan worden door derden, dan is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen.
Als de klacht inderdaad terecht is, dan kan dit ter afhandeling doorgegeven worden aan het SKU (Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen).

Postadres Postbus 92 5600AB Eindhoven
E-mail ombudsman@uitvaart.nl
Web www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl
Posted in admin, Nieuwsberichten | Comments Off on Opzeggen lidmaatschap

Aula Oude Zuiderweg te Leek

STICHTING ROUWCENTRUM-AULA  OUD ZUID

Uitvaartvereniging Leek en uitvaartvereniging Tolbert hebben per 1 juli 2013 de aula aan de Oude Zuiderweg 13 te Leek definitief overgenomen van de gemeente.

Hiervoor is een stichting opgericht met een naam die verwijst naar de straat waar de aula aan gelegen is.

Het gebruik en de totale exploitatie is nu voor rekening voor de stichting.

Voor inlichtingen over het gebruik van de aula kunt u contact opnenemen met de beheerder  telefoon 06-1980 4724
of
via uw eigen uitvaartverzorger.

 

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off on Aula Oude Zuiderweg te Leek