Leden/Donateurs

CENTRAAL MELDNUMMER BIJ EEN OVERLIJDEN    06-42974950
Vlinder uitvaartverzorging Peize (Caroline de Widt)

Uitvaartvereniging Tolbert telt ongeveer 1.500 leden waarvan 250 onder de 18 jaar.

De contributie bedraagt voor de leden  voor het jaar 2018 € 19,20 per persoon en bij automatische incasso is dit slechts € 16,70.
Dit is slechts € 1.60 per maand (bij incasso zelfs maar € 1.40 per maand).

Ook bestaat er de mogelijkheid om donateur te worden tegen een bescheiden bijdrage van € 7,50 per jaar. Dit bedrag geld per adres, ongeacht aantal personen.
Donateurs hebben dezelfde rechten als een lid, maar kunnen geen rechten ontlenen voor de korting op de eindnota waar de leden wel recht op hebben.
Donateurs worden toegelaten na akkoord bestuur en bij een leeftijd waarbij het niet meer doenlijk is om (een hoog) inleggeld te betalen.

De pakketwaarde is  met ingang van 1 januari 2016 verhoogd naar € 750,–

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris/penningmeester (zie bij bestuur)
of voor informatie :  tolbert@fedgron.nl