Bel bij overlijden 06 429 749 50

Welkom bij Uitvaartvereniging Tolbert

HELAAS       HELAAS

Net als vorig jaar moeten we de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zou worden op 14 juni a.s. weer uitstellen.

De vergadering van 14 juni gaat dus NIET door.

De nieuwe datum is maandag 8 november 2021.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk weer in de aula aan de Oude Zuiderweg 13 in Leek.

Op 8 november willen we graag iets bijzonders doen, dus kijk regelmatig op onze website.

Wij hopen in 2022 weer 'normaal' te kunnen vergaderen.

 

 A T T E N T I E 
Wij willen alle leden informeren over de aanpassing in het Huishoudelijk Reglement.
Op de Algemene Ledenvergadering welke gehouden is op 6 oktober 2020 is de wijziging vastgesteld betreffende de vergoeding op de eindnota als de uitvaart NIET door onze 'eigen' uitvaartverzorger verzorgd is, ondanks dat dit redelijkerwijze wel mogelijk is.

In die gevallen is de kans groot dat de vergoeding van de vereniging NIHIL is.
Laat u dus niet verleiden om de uitvaart door een ander te laten regelen, zelfs niet als er kortingen worden aangeboden!

Als u de uitvaart laat regelen door een ander, dan bent u hoogst waarschijnlijk veel duurder uit dan dat de uitvaart geregeld wordt door onze uitvaartverzorger en bovendien bestaat de mogelijk dat de vereniging geen vergoeding geeft ten bedrage van € 750,-- 

 

U kunt er plotseling mee te maken hebben..
Het overlijden van uw naaste
.


Alleereerst dient u uw huisarts te bellen. De huisarts komt langs en geeft een overlijdensverklaring af. Daarna kunt u ons bellen.

Omdat een snelle verzorging van de overledene gewenst is verzoeken wij u zo spoedig mogelijk daarna Uitvaartvereniging Tolbert hiervan op de hoogte te stellen, waar u ook woont of bent in Nederland. Ook als de overledene in het buitenland verblijft.
 

Het centrale meldnummer bij overlijden is:  06 429 749 50 
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar en verbindt u direct door met Vlinder Uitvaartzorg, mevrouw Caroline de Widt.

U hoeft overigens geen lid te zijn om van onze diensten gebruik te maken.

De vereniging is aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in de provincie Groningen en daardoor ook lid van de landelijke koepel: Nardus.
 Beheerder van het Rouwcentrum-Aula Oud Zuid
is bereikbaar onder telefoonnummer 06-198 047 24
Beheerder begraafplaats Tolbert is de heer H. Scheffer.
Telefoonnummer 06-551 318 16 (begraafplaatsen@pglo.nl)