AGENDA

Het bestuur komt regelmatig bijeen.
Mocht u iets willen weten of iets kenbaar maken, neem dan gerust contact op met het secretariaat: info@uitvaartverenigingtolbert.nl
De volgende bestuursvergadering is op maandag 22 oktober 2018.

Over de juiste datum van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in 2019 wordt u nog geïnformeerd.


Alle bestuursvergaderingen worden gehouden in de aula aan de Oude Zuiderweg 13 in Leek.